Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:


Zuz Doiniţa

secretar

Piersic Profira

contabil

Zofotă Ovidiu

laborant – informatică

Isopescu Ramona

bibliotecar - administrator

 

COLECTIVUL DIDACTIC AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 GURA HUMORULUI

În anul şcolar 2015 – 2016 colectivul didactic al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului este format din:

  •  2 educatori - studii superioare –gradul didactic II;
  • 15 învăţători: din care 13 cu studii superioare:

- 9   gradul didactic I;

- 4 gradul didactic II;

 - 2 definitivat care sunt înscrişi pentru gradul didactic II;

 

  • 21 profesori:

- 15 gradul didactic I;

- 2 gradul didactic II;

- 4 definitivat.

 

 

Director: prof. Eugen Munteanu

Consilier educativ: prof. Eugenia Rusu

 Educatori

1.       Belei Iuliana Anca

2.       Maxim Alexandra

 

Învăţători

1.       Cojocaru Crina Maria

2.       Boca Angela

3.       Cobziuc Gabriela

4.       Cioban Daniela Magda

5.       Teodorescu Raluca Maria

6.       Sinocicu Senorica

7.       Sîngeorzan Daniela

8.       Zaiţi Nicoleta

9.       Cardasim Paraschiva

10.     Brădăţan Felicia 

11.     Gălăţan Reghina

12.     Spinosu Dorina Maricica Lucreţia

13.     Finiş Sorin

14.     Lucaciu Andrei

15.     Nicuţariu Simona

 

Profesori 

1.       Arnăutu Mariana                       disciplina chimie, fizică

2.       Căinari Sorina Camelia               disciplina limba şi literatură română

3.       Căulea Elena                             disciplina istorie, cultura civică

4.       Dan Mihaela                              disciplina geografie

5.       Durnac Loredana                       disciplina limba franceză

6.       Enea Laura Nicoleta                   disciplina limba şi literatura română

7.       Feckte Antoneta                        disciplina limba engleză

8.       Fedorovici Petruţa                     disciplina educaţie tehnologică

9.       Flutur Ionuţ                              disciplina educaţie fizică

10.     Bîrzu Irina                                 disciplina biologie

12.     Dumitrache Mihai                       disciplina educaţie fizică

13.     Ispăşoiu Dorel                            disciplina matematică

14.     Munteanu Eugen                         disciplina matematică

15.     Rusu Eugenia                              disciplina limba engleză

16.     Şincari Maria                               disciplina religie ortodoxă

17.     Verenca Elena                              disciplina educaţie muzicală

18.     Gemănaru Elena                            disciplina educaţie muzicală

19.     Zofotă Ovidiu                               disciplina cultura civică

20.    Varvaroi Simona                             disciplina limba engleză

21.    Wizinger Ionela                              disciplina religie catolică

RESURSE MATERIALE

 

1.       

Cabinet de limba română

- 1

2.       

Cabinet de limbi moderne

- 1

3.       

Cabinet de istorie

- 1

4.       

Cabinet de geografie

- 1

5.       

Cabinet de biologie

- 1

6.       

Cabinet de matematică

- 1

7.       

Laborator de fizică-chimie

- 1

8.       

Cabinet de informatică

- 1

9.       

Săli de clasă

- 15

10 .

Sală de sport (în parcul Ariniş)

 - 1

ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 -2016

Preşcolar

 36

repartizaţi în:

2 grupe

(Boureni şi Voroneţ)

Ciclul primar

331

repartizaţi în:

3 clase pregătitoare,

2 clase I,

 2 clase a II-a

2 clase a III-a

 

 

 

3 clase a IV-a,

 2 clase simultane

(I – III, II – IV la Şcoala Boureni)

Ciclul gimnazial

221

repartizaţi în:

3 clase a V-a

2 clase a VI-a

 

 

 

2 clase a VII-a

2 clase a VIII-a

TOTAL

601

elevi