Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului

SUBIECTELE ŞI BAREMELE CONCURSULUI "DAVID HRIMIUC" 2015

le găsiți dând click AICI

REZULTATE CONCURS "DAVID HRIMIUC" 2015

  REZULTATELE FINALE -- click AICI

                        DAVID HRIMIUC

Matematica în Bucovina.

Concursul Internaţional de Matematică

„Memorialul David Hrimiuc”

Ediţia a XII-a, 30 octombrie – 1 noiembrie 2015

Organizatori ai concursului:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Societatea de Ştiinţe Matematice

Primăria oraşului Gura Humorului

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Preşedintele concursului: 

Prof. TRAIAN DUMINICĂ

Preşedinte de onoare al concursului: 

Prof. GHEORGHE MARCHITAN

Vicepreşedinţi

Prof. Munteanu Eugen

Director Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului

Prof. Ispăşoiu Dorel

Şef catedră Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Secretari:

Zuz Doiniţa – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului

Prof. Fedorovici Petruţa– Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Informatician:

Zofotă Ovidiu –  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Membri:

Prof. Marinela – Cristina Cimpoeşu -  Inspector I.Ş.J. Suceava

Prof. Eugenia Rusu  - Şcoala Nr. 1 Gura Humorului

Prof. înv. primar Crina Cojocaru - Şcoala Nr. 1 Gura Humorului

Prof. înv. primar Dorina Spinosu - -  Şcoala Nr. 1 Gura Humorului

Comisia de selectare a subiectelor:

Prof. Gheorghe Marchitan

Prof. Traian Duminică

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

 Vineri 30.10.2015

1300  primirea, cazarea candidaţilor şi profesorilor invitaţi;

1400 servirea mesei;

1500 excursie la mănăstiri cu invitaţii sosiţi;

1900 şedinţa tehnică, discutarea aspectelor legate de regulament, program, subiecte.

Sâmbătă 31.10.2015

 900 deschiderea festivă – în aula Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului;

1000 -1300 susţinerea probei de concurs la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului;

1200 -1300 servirea mesei pentru invitati;

1300 -1330 program liber;

1330 -1800 Dezbatere cu tema: Pregătirea și susținerea elevilor capabili de performanță la matematică, deosebiri și asemănări România – Republica Moldova , corectarea lucrărilor;

1400 -1800 elevii invitaţi, vor avea program la „Aventura parc” din Complexul Ariniş;

1800 afişarea rezultatelor concursului, preluarea şi soluţionarea contestaţiilor;

 1930 afişarea rezultatelor finale;

ü2000 şedinţa tehnică pentru stabilirea premiilor.

Duminică 1.11.2015

 930 festivitatea de premiere a concurenţilor în aula Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Şcoli participante

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Gura Humorului

Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului

Şcoala Gimnazială  „Petru Comarnescu” Gura Humorului

Şcoala Gimnazială Păltinoasa

Şcoala Gimnazială Bucşoaia

Şcoala Gimnazială Frasin

Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus

Şcoala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava

Liceul Tehnologic Cajvana

Şcoala Gimnazială Bogdăneşti

Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei

Şcoala Gimnazială Coşna

Şcoala  Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni

Şcoala Gimnazială „Luca Arbore” Arbore

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu" Comăneşti – Bacău

Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comăneşti - Bacău

Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi

Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iaşi

Liceul Teoretic „Orizont” – Durleşti, Chişinău -  Republica Moldova

Numerele guvernează lumea. (Pitagora)

 

Ca o perspectivă aparte, în matematică este întocmai ca în mesajul celebrului citat din Hamlet al lui Shakespeare: A fi sau a nu fi. Aşadar a fi înseamnă o esenţă a lucrurilor latente pe care doar tu însuţi o înţelegi transformând-o într-un crez, la fel cum dobândeşti noi înţelesuri din descifrarea tainelor matematicii. Alternativa este, desigur, a nu fi şi nu mai are nicio legătură cu matematica.

Memorialul David Hrimiuc reprezintă un mod de a oferi participanţilor autocunoaştere. Astfel, acest concurs invită elevii să pătrundă cu mintea, dar însoţiţi de inteligenţa intuitivă într-un altfel de joc, cel al cifrelor, care cu adevărat guvernează lumea.  Concursul se adresează elevilor din clasele III - VIII din dorinţa de a-i acomoda pe aceştia cu evaluările şi  competiţiile în scopul unei integrări armonioase într-o societate în continuă evoluţie şi schimbare.

Încă de la început, concursul a reprezentat un proiect ambiţios menit să concretizeze performanţa. Prin participarea la acest proiect, elevul pasionat de matematică îşi va forma o imagine clară asupra nivelului său de pregătire şi va dobândi o atitudine pozitivă faţă de evaluări şi competiţii. Este un bun prilej de sistematizare a cunoştinţelor acumulate, de dezvoltare a abilităţilor personale şi de gestionare a emoţiilor constructive, contribuind la transformarea participantului într-un tânăr competitiv în societatea cunoaşterii.

               Obiectivele urmărite sunt cele care au ca fundament competenţe cheie din Cadrul European de Dezvoltare: verificarea periodică corelată cu stadiul de pregătire aferent anului şcolar în curs; structurarea informaţiilor şi a cunoştinţelor de specialitate; formarea spiritului competitiv şi a disponibilităţii de a crea relaţii de colaborare cu elevi din alte şcoli pe un domeniu specific şi facilitarea schimbului de experienţă între profesorii de matematică implicaţi în proiect. Toate aceste obiective fundamentează la nivel formativ competenţele cheie: a învăţa să înveţi şi capacitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitelor probleme, accentul punându-se pe proces, activitate şi cunoştinţe.

          Conchidem că participarea la acest concurs nu înseamnă numai un interes sporit pentru matematică, ci implică şi o dezvoltare a unor elemente de cultură necesare în orice domeniu de activitate umană. Semnifică, de altfel, un demers preţios pentru formarea unei gândiri corecte, consecvente, care măreşte puterea de pătrundere şi analiză a spiritului uman. În acest sens, scopul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi de pregătire la matematică, centrate pe identificarea, îndrumarea şi valorificarea potenţialului elevilor cu aptitudini şi capabili de performanţă.

           Urăm tuturor participanţilor, profesori şi elevi, mult succes!

 

Organizatorii,