Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului

NOU!

 

Sesizarea neregulilor sau a disfuncţionalităţilor la examenele naţionale se poate face prin:

-      TEL. VERDE NAŢIONAL 0800801100 – telefon gratuit;

-      Site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro  

-      TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 0800816230 – telefon gratuit.

ELEVI ADMIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ULTIMA ETAPĂ

IMPORTANT !!!

După prima etapă de înscriere a elevilor de clasa pregătitoare au mai rămas 10 locuri libere pentru etapa a II-a.

Perioada de înscriere pentru etapa a II-a va fi între 24 martie – 3 aprilie 2015.

   Director,                                                                     Secretar,

prof. Eugen Munteanu                                                   Zuz Doiniţa         

Elevi admişi clasa pregătitoare  etapa I - faza I Data: 20/03/2015

Prenume Nume CNP
ŞTEFAN   AMARANDEI 5091118070014
GABRIEL   ANTONESI 5090923226800
LUCIAN VASILE  BABOI 5090626336682
IOANA TEODORA  BAICEANU 6090108226785
IULIAN   BELEI 5090719336523
ANA MARIA  BOCA 6090614330201
MARC DARIUS  CIOCAN 5090216330278
COSMIN ANTONIE  HRITULEAC 5090117336526
ELIZA DORINA  IACOB 6090520330229
ANDREI   ILISEI 5090701330242
RAREŞ MARIAN  JUCAN 5090826330195
ŞTEFAN RĂZVAN  LOGHIN 5081209226715
SARAH ALESIA  MANEA 6090513336521
VASILE ȘTEFAN  MARIAN 5081216336521
CONSTANTIN   MOROŞAN 5090225336521
DENIS   MUNTEAN 5091120336523
NATALIA   NEAGOE 6090814330196
LARISA ALEXANDRA  TĂNASE 6090306330200
SARA VICTORIA  VASILIU 6081119330218
ROBERT CRISTIAN  VIZINIUC 5081223330198
DARIA MARIA  ZUZ 6090603330211

 Director,                                                                     Secretar,

prof. Eugen Munteanu                                                   Zuz Doiniţa  

Elevi admişi clasa pregătitoare etapa I - faza II Data: 20/03/2015

 

Prenume Nume CNP
GEORGE STELIAN  AILENEI 5090824226818
MARTA   ALDEA 6090620226707
DARIA IONELA  BARDAŞ 6090716330227
ANA MARIA  BOCA 6090729336520
ALEXANDRU IOAN  CĂINAR 5090611330260
TUDOR   COMIŞESCU 5091002330216
ALEXIA TEODORA  CUŢUHAN 6090316330193
ELIZA MARIA  DRELCIUC 6090818336526
ANASTASIA CLAUDIA  FILIP 6100118330223
ANDREEA   GEMANAR 6090930336684
LUCA GABRIEL  GEMANAR 5081106330191
STEFAN ADRIAN  GEMANARI 5081229336523
ȘTEFAN   GEMĂNARI 5090105330268
IONUŢ VALENTIN  LEHACI 5090223226709
ANDREI CRISTIAN  MĂCĂRESCU 5091130330237
LORENA MARIA  NEGRU 6080918330213
GHEORGHE RAREŞ  NEMIŢANU 5090709330228
SARA ŞTEFANIA  NIGA 6081128330202
MARIA ANTOANELA  ONICEAG 6090812226843
ALEXANDRU DANIEL  PELINARI 5090321336530
ARIANA   PERSIC 6090723336524
BIANCA ANDREEA  POPESCU 6091019330191
PARASCHIVA IOANA  RUSCAN 6100129336521
YASMINA MELANIA  RUSU 6090325336533
RENATE PAULA  SEREDIUC 6090218336524
DAVID   SOLCAN 5090517330191
RAUL GEORGEL  STAHI 5090507330196
ALEXANDRA NICOLA  TOMAC 6091120330241
ALEXIA COSMINA  UNGUREANU 6090504080010
ANA MARIA VALENTINA URSU 6090205330239

 

 Director,                                                                     Secretar,

prof. Eugen Munteanu                                                   Zuz Doiniţa

PENTRU ORICE INFORMAŢIE APELAŢI LA:

TEL VERDE: 0800816230

                                            


IMPORTANT !!!

Joi, 19 februarie 2015, între orele 9.00 – 12.00

Şcoala Gimnazială Nr. 1

organizează acţiunea

“ZILELE PORŢILOR DESCHISE”

             Preşcolarii, viitori elevi, părinţii şi toţi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze spaţiile amenajate pentru clasele pregătitoare care vor funcţiona în anul şcolar 2015 – 2016.    

Doamnele învăţătoare vor oferi toate informaţiile de care aveţi nevoie.

Vă aşteptăm cu drag, pitici isteţi!

Programul de înscriere al elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2015 – 2016

Înscrierea se face în perioada 23 februarie - 13 martie 2015  la secretariatul unităţii, de luni până vineri între orele 8.00 – 20.00 şi sâmbăta între orele 8.00 – 13.00.

Documente necesare:

-  cererea tip se află la secretariatul unităţii;

-  copie după BI / CI a adultului care solicită înscrierea;

-  copie după certificatul de naştere al copilului.

Evaluare psihosomatică  se va face în fiecare joi din perioada 17.02.2015 – 11.03.2015 orele 13.00 – 15.30  la sediul unităţii şcolare.

    Director,                                         Secretar,

Eugen Munteanu                           Zuz Doiniţa

       CALENDARUL ÎNSCRIERII

     ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

              pentru anul şcolar 2015-2016

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

16 februarie 2015

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe    site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

 16 februarie 2015

Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor  solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 prevăzută în anexa nr.2 la ordin.

 16 februarie 2015

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

18 – 26 februarie 2015

Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

 16 – 27 februarie 2015

Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2015 – 2016, în învățământul primar.

17 februarie – 11 martie 2015

 

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

17 februarie – 12 martie 2015

 

Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

12 martie 2015

Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

16  februarie 2015

Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

23 februarie – 13 martie  2015

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

16  martie 2015

Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

17- 19 martie 2015

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

20 martie 2015

Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

20- 21 martie 2015

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2015

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

24 martie – 3 aprilie 2015

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

7- 10 aprilie 2015

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

10  aprilie 2015

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

14- 17 aprilie 2015

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și  ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

23 februarie – 13 martie  2015

Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.

16- 20  martie 2015

Soluționarea de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

23 martie- 3 aprilie 2015

Depunerea cererilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

7- 9 aprilie 2015

Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.

10 aprilie 2015

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.

ANUNŢ

CLASA PREGĂTITOARE

În anul şcolar 2015 – 2016 în unitatea noastră şcolară vor funcţiona 3  clase pregătitoare. Înscrierile se fac la secretariatul unităţii.

Se pot înscrie în clasa pregătitoare copiii care au împlinit sau vor împlini vârsta de 6 ani până la începerea anului şcolar şi la solicitarea scrisă a părinţilor se pot înscrie şi copiii care vor împlini 6 ani până la sfârşitul anului 2015 cu aviz psihosomatic care va fi efectuat de psihologul şcolii.

În anul şcolar 2015 – 2016 în unitatea noastră şcolară vor funcţiona 3 clase pregătitoare având ca învăţători pe:

Prof. înv. primar Zaiţi Nicoleta, grad didactic II

Prof. înv. primar Cardasim Paraschiva, grad didactic I

Prof. înv. primar Brădăţan Felicia, grad didactic I / Prof. înv. primar Nicuţariu Simona, definitivat

  

Cursurile acestor clase se vor desfăşura în incinta şcolii noastre în program de dimineaţă.

Părinţii pot solicita înscrierea pentru o clasă cu program „Şcoală după şcoală”.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015


ANUNŢ - CLASA PREGĂTITOARE

         În anul şcolar 2014 – 2015 în unitatea noastră şcolară vor funcţiona 3  clase pregătitoare. Înscrierile se fac la secretariatul unităţii.

Se pot înscrie în clasa pregătitoare copiii care au împlinit sau vor împlini vârsta de 6 ani până  la 31.08.2014 şi la solicitarea scrisă a părinţilor se pot înscrie şi copii care vor împlini 6 ani până la sfârşitul anului 2014 cu aviz psihosomatic care va fi efectuat de psihologul şcolii.

În anul şcolar 2014 – 2015 în unitatea noastră şcolară vor funcţiona 3 clase pregătitoare având ca învăţători pe:

Înv. Gălăţan Reghina, grad didactic I, vechime 35 ani

Prof. înv. primar Spinosu Dorina, grad didactic I, vechime 30 ani

Prof. înv. primar Robu Rodica, definitivat, vechime 2 ani

Cursurile acestor clase se vor desfăşura în incinta şcolii noastre în program de dimineaţă.

Părinţii pot solicita înscrierea pentru o clasă cu program „Şcoală după şcoală”.

 

Programul de înscriere al elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2014 – 2015

 

 Înscrierea se face în perioada 24 februarie -  14 martie 2014  la secretariatul unităţii, de luni până vineri între orele 8.00 – 20.00 şi sâmbăta între orele 8.00 – 13.00.

Documente necesare:

-         cererea tip se află la secretariatul unităţii;

-         copie după BI / CI a adultului care solicită înscrierea;

-         copie după certificatul de naştere al copilului;

 Director,                                      Secretar,                                               Prof. Eugen Munteanu                       Zuz Doiniţa

 

TEL VERDE: 0800816230

Criterii specifice de departajare a copiilor care se înscriu în clasa pregătitoare în anul şcolar 2014 – 2015

la unitatea cu personalitate juridică

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului

 

1.     Apropierea de şcoală ca domiciliu.

2.     Existenţa unui părinte cu locul de muncă cel mai apropiat de şcoală.

3.     Existenţa unui frate / unei surori care a frecventat unitatea noastră şcolară.

4.     Existenţa unui părinte fost elev al şcolii.

 

   Director,                                        Secretar,

Prof. Eugen Munteanu        Zuz   Doiniţa 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015

 - se poate accesa aici :

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/21024

http://www.isj.sv.edu.ro/clasap.html

 

Programul de evaluare a dezvoltarii psihosomatice si centrele in care se realizeaza evaluarea

 - se poate accesa aici :

https://cjraesuceava.wordpress.com/evaluare-psihosomatica-2014/programarea-evaluarii-psihosomatice/

    

Circumscripţia şcolară:

Cartierul Marly;

 Str. George Enescu;

 Str. Filaret Barbu;

 Str. Liliacului;

 Str. Vadului;

 Str. Câmpului;

 Str. Luceafărului;

 Str. Ciocârliei;

 Str. Ciprian Porumbescu;

 Str. Stadionului;

 Str. Ştefan cel Mare;

 Str. Aleea Castanilor;

 Cartierul Voroneţ;

 Cartierul Boureni.

          

CALENDARUL ÎNSCRIERII  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

       pentru anul școlar 2014-2015                          

 

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

17 februarie 2014

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe    site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

17 februarie 2014

Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor  solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 prevăzută în anexa nr.2 la ordin.

17 februarie 2014

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

19 – 28 februarie 2014

Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

 17 – 28 februarie 2014

Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul primar.

18 februarie – 12 martie 2014

 

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

18 februarie – 13 martie 2014

 

Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

13 martie 2014

Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

17 februarie 2014

Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

24 februarie – 14 martie  2014

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

17 martie 2014

Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

18 - 20 martie 2014

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

21 martie 2014

Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

21 – 22 martie 2014

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

24 martie 2014

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

25 martie – 4 aprilie 2014

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

7 – 10 aprilie 2014

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

11 aprilie 2014

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

14 – 18 aprilie 2014

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și  ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

24 februarie – 14 martie  2014

Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.

17 – 21 martie 2014

Soluționarea de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

25 martie – 4 aprilie 2014

Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

7 – 10 aprilie 2014

Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.

11 aprilie 2014

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.

 

       

 

Lista copiilor admişi în clasa pregătitoare în etapa I - faza II  (Data: 29/04/2013)

NrPrenumeNumeCNP
1ANTONIA  ATUDOSIEI6070118226725
2CONSTANTINA VIORICA BARDAŞ6070522330260
3BOGDAN MIHAI BORDIAN5071015330205
4ANDRA MARIA BUZILĂ6070825336527
5ALBERT MARIAN CHIHAIA5060807336521
6LARISA MIHAELA COCIERU6071004330251
7ANDREI  CORBOTIUC5071008330216
8TEODORA SOPHIA DRELCIUC6070926330274
9RAREŞ IOAN DRELCIUC5061222330199
10DANIEL ANDREI DUMBRAVĂ5070806336674
11GHEORGHIŢĂ IUSTINIAN FLOCEA5070411330208
12GABRIELA ANCA FLOCEA6060502336529
13VASILE DARIUS FORMINTE5070222330209
14GEORGE  GEMĂNARI5070808330193
15ELENA  GRUMĂZESCU6070114330215
16MARIO SORIN HORGA5070907226708
17NICOLE ANDREEA IOSUB6071127330199
18IUSTIN  JUCAN5070926330264
19RAREŞ IONUŢ MIHALACHE5061217330197
20MIHAI GABRIEL MIHU5061102336531
21ŞERBAN VASILE MIRONIUC5061231336678
22ADELINA IONELA NĂSĂUDEAN6061229336529
23RAISA IOANA OLARIU6061101336671
24MĂDĂLIN  ONICEAG5070723330234
25CLAUDIU DANIEL OVAGHIUC5070723330197
26MIRUNA ALEXANDRA POPA6070220336679
27DUMITRIŢA SELENA ROBANIUC6071022336520
28DELIA  RUSU6061207330206
29NATALIA ANDREEA SECOBAN6071024330218
30ALESIA MARIA ŞTEFĂROI6070722330196
31ELIZA NICOLETA TIPA6071203330246
32AIDA ŞTEFANA UNGUREANU6070706336525
33FABIAN FLORIN URECHE5070329330228
       Director,
prof. Eugen Munteanu

Lista copiilor admişi în clasa pregătitoare în etapa I - faza I

PrenumeNumeCNP
GEORGIANA  BELEI6070419336528
VASILICĂ ANDREI BOCA5070322336529
IRINA  BUŢINCU6070318336521
MAGDA ECATERINA BUZILĂ6070821330201
LUIS CRISTIAN CĂTĂU5070319330222
LARISSA YASMINE CIOCAN6070423802475
ANDREI DANIEL CORBU5070103330241
BEATRICE ALEXANDRA CORLECIUC6070119336674
IUSTIN MARIAN CREŢU5070724330202
MIRUNA IOANA FLORIŞTEAN6061229330245
ERICA BEATRICE IRIMESCU6070222330219
PAULA ALESIA LEONTIEŞ6070604336673
SEBASTIAN  LUDIGAN5061228330195
MUGUREL GHEORGHIŢĂ MÎNDRILĂ5070122336521
ELENA GEORGIANA NAHARNEAC6070324336526
DAVID IOAN NAHARNEAC5070205336522
ADRIANA GEORGIANA NECHITA6070411336526
IONELA TATIANA NISTOREANU6070103330225
IRINA  SABIN6070713330206
ANDRA  ŞOMÎTCĂ6070507226748

IMPORTANT !!!

După prima etapă de înscriere a elevilor de clasa pregătitoare au mai rămas 5 locuri libere pentru etapa a II-a.

Perioada de înscriere pentru etapa  a II-a va fi între 8 – 17 mai 2013.

 

   Director,                                          Secretar,

prof. Eugen   Munteanu                    Zuz   Doinita
 
                             
                                                            

                                                        

ATESTAT ARACIP